GẶP ĐẠT TÂY VÀ THÔNG BÁO TIN BUỒN DÙ MUỘN MẰN (BLL)

Sau khi tổ chức gặp mặt Ba Vì, còn một việc mà BLL phải làm là gửi  kỷ yếu, kỷ niệm và đĩa CD cho tất cả các bạn không có điều kiện tham dự.

Chúng tôi đã đưa tận tay cho các bạn tại Hà Nội (Lê Văn Hình, Nguyễn Thọ Liễn, Trịnh Xuân Sơn, Nguyễn Ngọc Chi, Đào Hồng Hưng, Phùng Đình Học, Vũ Duy Sơn và Đặng Sỹ Đạt). Ngoài Kiều Thế Đức mà tháng 12 này mới về thì Đạt là người cuối cùng ở Hà Nội mà chúng tôi gửi các kỷ vật này. 

Gặp Đạt, Đạt bảo mẹ Đạt mất cách đây hơn một tháng, có nghĩa là cuối tháng 10 hay đầu tháng 11. Chúng tôi có trách Đạt tại sao không báo cho lớp. Đạt bảo, các ông bận nhiều việc, tôi cũng không muốn làm phiền. Chúng tôi hiểu cho đến ngày chúng ta tìm được Đạt, quá lâu rồi Đạt không có mối liên hệ nào với lớp nên Đạt ngại  .

Dù muộn, BLL thay mặt lớp toán cơ khóa 16 chân thành chia buồn với Đạt và gia đình.