SEN HỒNG MỘT ĐỘ (menthuan)

Sen hồng một độ 

Cảm ơn Quốc công-tử cô-bê đã hé lộ vẻ đẹp thiên phú của giai nhân trần gian qua website www.thaiphienphoto.com  hay  thaiphienphoto.com.

Xin góp tấm ảnh “Sen hồng một độ” của nhiếp ảnh gia Thái Phiên để bà con K16 thưởng lãm:  

 

Bác “Huy Le” đang kỳ chay tịnh ở Yên Tử đã phải thốt lên lúc nửa đêm:

          Hồng liên kỳ nhất
          Qui y thất bán luân
          Hoàn trần thức hồng ấn
          Thần liên, nhũ nguyệt võng
          Thỉnh cấp phật châu niệm.
                    (Tôi chót mang tu nửa kiếp người
                     Về trần nhận thực dấu hồng tươi
                     Sen - môi, ngực - nguyệt chăng võng lọng
                     Xin thêm tràng hạt niệm: Nam mô... ) 

Pák Nguyễn Đăng Minh lại nồng nàn cùng đắm đuối:

           Sen Hồng Một Độ thì tàn
           Còn em mãi mãi nồng nàn đắm say
           Bình yên cho mặt đất này
           Chìm vào dĩ vãng tháng ngày đắng cay...

Còn đại công tử tà lưa “Vitieubao” thì thảng thốt: “Ôi, công chúa chưa là đinh gì cả!”:                                                      

           Sen hồng một đóa mãn khai
           Đài gương một búp ngậm vài hạt sương
           Lá tròn he hé cuối nương
           Cho em hòa quyện sắc hương gửi đời...

Riêng lãng tử Vinh “sài gòn số 1” từ đất Xinh-ơi-là-xinh bị sét đánh:

          Từ em một thoáng bất ngờ
          Để anh đi hết dại khờ tử sinh...

Tôi thì thú thực cũng hơi bị chao đảo:

           Sen em hồng mãi với đời

           Khổ tôi khổ cả vợ tôi đang thiền

Đành phải như bạn Đức nhớ về thời Nghiêu Thuấn: “Trời sao nỡ sinh ra Mẫn (*) lại còn tạo đóa Sen hồng”. May mà sen hồng 1 độ, chứ nếu sen hồng 360 độ thì không biết tôi còn viết được bài trên diễn đàn K16toanco này không đây.


(*): Mẫn & tôi của nhà văn Phan Tứ (1930 - 1995)

 

TẶNG TIẾP MỘT LOẠT ẢNH CHỦ ĐỀ SẮC

Và đây là bộ ảnh Yếm đào.

Thật là "Quân tử dùng dằng đi chẳng dứt..." (Thơ Hồ Xuân Hương)