THƯ MỜI HỌP TRÙ BỊ HỘI CCB (thuannv)

Xin đính chính, việc mời Hội Cờ K16 đến nhà đánh (cờ) và chén (quân) là chủ định của cô Mến.

Tôi - Binh nhất Nguyễn Vĩnh Thuận - được ủy nhiệm của BLL xin kính mời các đồng chí Cựu Chiến Binh của Lớp K16 toán cơ đến nhà để họp trù bị việc ra mắt Hội CCB và giao lưu với Hội Cờ.

Thời gian: Từ 9h00 ngày Chủ nhật 16/12/2012

                    (có ăn trưa, do Hội Cờ chiêu đãi món... nướng... quân).

Địa điểm:  số 126 phố Ngọc Hà - Hà Nội (đối diện Bộ Nông Nghiệp & PTNT).

Thư mời này thay cho việc chiến sĩ liên lạc của Hội CCB đến thông báo từng nhà các đ/c CCB.

Trân trọng kính mời và vinh dự được tiếp đón các Anh Chị đến tệ xá.

Nguyễn Vĩnh Thuận - Binh nhất - Bộ TL Tăng Thiết giáp