CHÚC LƯƠNG HOÀNG SƠN (BLL)

Hôm nay 9-2 nhằm ngày 29 Tết, BLL xin chúc bạn Lương Hoàng Sơn thêm tuổi mới, tăng sức tăng lực mạnh khỏe như xưa để quậy cùng anh em K16.

(Lương Sơn và Thu cói)

BLL xin chúc mừng các bạn sinh trong tháng 2:

1. Lê Văn Hinh                  1/2/1954
2. Đỗ Duy Đồi                    2/2/1953
3. Đỗ Văn Liêm                 2/2/1953 
4. Lương Hoàng Sơn      9/2/1954, 
5. Lê Hải                            15/2/1954

 

(Lương Hoàng Sơn cùng anh em K16 đi Ba Vì)