TRAO ĐỔI (blgiang)

Mấy bữa trước mình có gửi cho anh Hùng DM một bức thư điện tử, trong đó mình có gửi một file nói về bài tập Dịch Cân kinh. Cũng muốn trao đổi thông tin để anh ấy tham khảo, áp dụng được thì cũng có lợi cho sức khỏe.

Ai dè, chính anh Hùng cũng đã tập cái món này, và còn cho mình một đường link trên blog của anh ấy, cũng có bài viết về món này. Vậy là múa rừu qua mắt thợ rồi. Hơn nữa qua bài viết của anh Hùng, mình còn thấy được rất nhiều kiến thức, và kinh nghiệm về phòng chống đột quỵ, rất có ích cho mọi người. Một kinh nghiệm xương máu, của chính người trong cuộc. Vì vậy, mình đưa đường link đó lên đây để mọi người tham khảo, một câu chuyện người thật việc thật (rẻ hều, chỉ cần nhấn chuột là có, khỏi tốn 32 tỷ VND như vụ mời Nick Vujicic vừa rồi). Mời đọc theo đường link sau:

http://hungdm1.wordpress.com/2013/02/01/dot-quy-nat-tet-mat-xuan/

Bạn nào rỗi có thể đọc bài viết riêng về Đạt Ma Dịch cân Kinh theo đường link sau:

http://www.quantheambotat.com/FolderChuaBinh/KinhNghiemDichCanKinh.htm

Các đường link này đều dễ vào, bạn nào không vào được nhắc mình để mình gửi bài cho,

Blgiang.