VÌ SAO NÊN NÔNG NỖI NÀY? (hungdm)

Trên văn đàn VN, người ta đang bàn tán, thậm trí phản đối về một quyết định thu hồi luận văn Thạc sỹ của Nhã Thuyên. Tôi cho rằng cần phải minh bạch trong quá trình xét duyệt và cả QĐ thu hồi kia. Mọi người lên tiếng. Tất cả cần phải có Công bằng. Công lý cho tất cả mọi người. Các bạn cùng tham khảo ý kiến này:

http://bolapquechoa.blogspot.com/2014/04/ban-phan-oi-va-yeu-cau.html?spref=fb

Đây nữa: http://bolapquechoa.blogspot.com/2014/04/thu-ngo-ve-su-vi-pham-tu-do-hoc-thuat.html?spref=fb

Khoa học kiểu này- Thích thì cho, không thì thôi- tôi gọi đó là "Khoa học nhuộm phẩm màu" - Ai mà tiêu hóa nổi?

Cảm ơn các bạn. Hung Danmanh.