MẤY DÒNG SUY NGẪM VỀ TIỀN BẠC (nhvhung)

Thay mặt Ban Liên lạc K16, ngày 11/8/2016 Đào Kiến Quốc đã viết một status kêu gọi các thành viên K16 đóng góp cho Lớp, để lớp góp với Khoa, tổ chức Hội nghị mừng Trường và Khoa 60 tuổi. 

 

Số tiền tối thiểu được huy động không nhiều: 400-500 ngàn VND mỗi người. 
Hy vọng K16 sẽ sớm có đủ 10 triệu để góp cho Khoa, như nhiều khoá khác đã làm, theo thoả thuận giữa các BLL các khoá trong cuộc họp trù bị cho Hội nghị ngày 9/6/2016.

Tuy nhiên, đến hôm nay 24/8, sau 2 tuần, BLL K16 mới thu được 3,5 triệu từ 5 thành viên. (Con số này chưa được cập nhật chăng?)

Đối chiếu, chúng ta có thể xem tình hình đóng góp của các khoá ở đây:
http://mim.hus.vnu.edu.vn/60y/nha-tai-tro

 

Tóm tắt tình hình đóng góp cho đến ngày 24/8 như sau:

Ông Đỗ Trọng Quân, cựu sinh viên K28, Tổng giám đốc Công ty TSQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường Đại học Đại Nam, tài trợ 60 triệu đồng nhân dịp Hội Khoa 60 năm, và 10 suất học bổng trị giá 6 triệu đồng/suất cho sinh viên của Khoa.
Ông Nguyễn Huy Hùng, cựu sinh viên K23 ngành Xác suất - Thống kê tài trợ 50 triệu đồng.
Tập thể K40 TTUD tài trợ 5 triệu đồng.
Tập thể K28 tài trợ 40 triệu đồng.
Ông Vũ Trọng Quế, cựu sinh viên K33, Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông Nam Định tài trợ 7 triệu đồng.
Ông Nguyễn Xuân Kỳ, cựu sinh viên K54 Toán tiên tiến tài trợ 1 triệu đồng.
Tập thể lớp K33 Toán học tài trợ 13 triệu đồng.
Tập thể lớp K15 tài trợ 14,1 triệu đồng.
Ông Vũ Đức Minh, cựu sinh viên K44A2 tài trợ 3 triệu đồng.
Tập thể K10 tài trợ 10 triệu đồng.
Ông Nguyễn Văn Thành, Nghiên cứu sinh khóa 2014-2017 tài trợ 5 triệu đồng.
Tập thể lớp K11 tài trợ 10 triệu đồng.
Ông Mai Huy Tân, cựu sinh viên K11 tài trợ 10 triệu đồng.
Tập thể lớp K13 Toán tài trợ 10 triệu đồng.
Tập thể K22 tài trợ 10 triệu đồng.
Tập thể K37 tài trợ 10 triệu đồng.
Tập thể lớp K33 Toán học tài trợ bổ sung 4 triệu đồng.
Bạn Nguyễn Thị Hội, cựu học sinh chuyên toán khóa 89-92 tài trợ số tiền 2 triệu đồng.
Tập thể lớp Toán Cơ K41 tài trợ 5 triệu đồng.
Tập thể K17 tài trợ 10 triệu đồng.
Tập thể K21 tài trợ 10 triệu đồng.
Tập thể K14 tài trợ 10 triệu đồng.
Tập thể K19 tài trợ 10 triệu đồng.

*
* *

Tất nhiên chả ai bắt được ai, chỉ có cái tâm của mình bắt mình.

Không lẽ ta cứ đến dự Hội nghị mừng Trường và Khoa 60 tuổi, còn kinh phí tổ chức Hội nghị thì... đó là việc của người khác?

K16 có lẽ cũng nên thể hiện trách nhiệm cùng các khoá khác?

Hay là tại K16 không có mấy ai đọc trang FB của K16?

Ban Liên lạc chúng tôi đã nghĩ đến một giải pháp như sau: Nếu đến hết 31/8 (tức là một tuần nữa) K16 chưa đóng góp đủ 10 triệu (tối thiểu), chúng tôi sẽ vay tạm của một vài người nào đó phần còn thiếu để đóng góp cho Khoa. 

Vấn đề là thời hạn của chuyện vay mượn này.

Kính thư.