RSS

Chuyện thi cử

 

Để “đổi mới” hay “thay đổi” giáo dục đại học thì việc tiên quyết nhất là phải có nhận thức đầy đủ và đúng đắn về đại học và nền đại học. Nếu nhận thức sai lệch và ấu trĩ thì việc “đổi mới” này sẽ không thể thực hiện được hoặc nếu có thực hiện được đi nữa thì cũng sẽ gây ra những hậu quả tai hại về nhiều mặt.

Trước đây tôi đã từng biết các bạn học giỏi Toán thế nào, đàn hát hay ra sao. Mấy hôm nay vào website của lớp lại được lĩnh giáo tài văn chương, thơ phú của các bạn nữa. Xin bái phục!... Đa tài quá, lấn cả sân của làng văn. 

Khi các bạn cũ gặp nhau sau 40 năm, ai nấy đều tay bắt mặt mừng. Nếu có thêm tý tửu nữa thì câu chuyện sẽ càng thêm rôm rã. Thôi thì đủ thứ chuyện trên trời dưới bể.Thích nhất là những chuyện khôi hài, tiếu lâm. Ghét nhất là nói chuyện chính trị và Toán học.

Lê Tuấn quả là có “gene” văn nghệ giống như chị ruột hắn, nhà văn chuyên viết cho thiếu nhi Lê Phương Liên, một người cũng được đào tạo về Toán (ở Cao đẳng Sư phạm Hà Nội). Nghe chuyện Tuấn kể lững thững, mà chẳng biết chỗ nào thật, chỗ  nào đùa.

một học sinh bình thường chưa học qua lớp“Chuyên Toán” nào cả, với tôi “thành tích” thi đấu cao nhất về Toán là giấy báo nhập học lớp Toán Cơ K16 - Đại hoc Tổng hợp Hà Nội và chính “thành tích” này đã đem lại một giải thưởng đặc biệt quý giá mà tôi mang theo suôt cuộc đời, đó là tất cả các bạn thân yêu của lớp Toán Cơ K16 - Đại học Tổng hợp Hà Nội.